İlahiyat Fakültesi Birim Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ BİRİM DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Birim Danışma Kurulu 24 Aralık 2020 Perşembe günü saat 15.00’te çevirim içi toplantıda bir araya geldi. Toplantının açılışında Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ramazan Muslu birimimizdeki personel, öğrenci ve mezunlar ile halen yürütülmekte olan faaliyetlere dair kurul üyelerini bilgilendirdi. Ardından resmi kurum, kuruluş ve STK’larla ikili ve çoklu iş birliği imkanları üzerinde duruldu. Toplantıda İlahiyat Fakültesi’ndeki eğitim öğretim ile araştırma ve toplumsal faaliyetlerin niteliğinin arttırılması, lisansüstü tezlerin güncel ihtiyaçlara çözüm üretecek şekilde planlanması, mevcut ikili ilişkilerin güçlendirilerek ortak projeler üretilmesi ve bunların hayata geçirilmesi, akademik personelin fakülte dışındaki toplumsal faaliyetlere katılımlarının teşvik edilmesi, çevrede bulunan selatin camilerinde fakülte öğretim üyelerinin de katkılarıyla cami dersleri yapılması, İHL öğrenci ve öğretmenleriyle fakülte hoca ve öğrencilerinin çeşitli vesilelerle bir araya getirilmesi, öğrencilerin mesleki, sosyal ve kültürel açılardan yeterli donanıma sahip bir şekilde hayata hazırlanabilmeleri için gerekli işbirliklerinin yapılması, nicelik ve nitelik itibariyle yeterli seviyede bulunan İlahiyat fakülteleriyle yeni açılan İlahiyat veya İslami İlimler Fakülteleri arasındaki ilişkilerin geliştirilerek iş birliği imkanlarının arttırılması gibi konular müzakere edilerek görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Niyazi Erten, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Dr. İsrafil Kışla, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Sayın Dr. Selim Argun, Din Öğretimi Genel Müdürü Sayın Nazif Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Levent Yazıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sayın Arzu Gür, MÜSİAD Başkanı Sayın Abdurrahman Kaan, Devlet Arşivleri Başkanlığı Dış İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkanı Sayın Cevat Ekici, Pendik Haseki Eğitim Merkezi Müdürü Sayın Dr. Adil Bor, Haseki Abdurrahman Gürses Kıraat Eğitim Merkezi Müdürü Sayın Osman Eğin, Fatih İlçe Müftüsü Sayın Hüseyin Baş, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Mucip Kına, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Hüseyin Bağcı, Önder Başkanı Sayın Kamber Çal, TİDEF Başkanı Sayın Mustafa Yelek, Türkiye Gönüllü Teşekküller Başkanı Sayın Hamza Akbulut, İstanbul Darulfünun İlahiyat Vakfı Başkanı Sayın Bilal Özkan, İlim Hizmet Araştırma Vakfı Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Karataş, Ensar Vakfı Başkan Yardımcısı Sayın Hüseyin Kader, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dr. Adem Ergül, Recep Tayyip Erdoğan İHL Müdürü Sayın Bayram Kefeli, İlahiyat Araştırmaları Derneği Başkanı Sayın Faruk Salman, Sofular Kur’an Kursu Yöneticisi Sayın Firkat Işık, İlahiyat Mensupları ve Mezunları Derneği Başkanı Sayın Mine Çatal, İÜ Rektör Danışmanı Sayın Prof. Dr. Mürteza Bedir, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ramazan Muslu, Dekan Yardımcıları Sayın Doç. Dr. Ümit Horozcu ve Sayın Doç. Dr. Ahmet Temel, Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Aydın Topaloğlu, İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Adnan Demircan, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Doç. Dr. Ali Öztürk, İngilizce İlahiyat Koordinatörü Sayın Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye Parıldar ve Fakülte Sekreteri Sayın Recai Çalışkan katıldı. Toplantının taraflar açısından verimli geçtiği ve belirli periyotlarla tekrar edilmesinin faydalı olacağı ifade edildi.